MAFIEvKRAVATACH.cz

Korupce vládne politice

Sunday, Jul 21st

Last updateSun, 12 May 2024 7pm

Pronájmy

Město nepovolilo instalaci bezpečnostních kamer na dům, kde sídlí Fresh Pizzerie u Žáby. Ta čelí pravidelným vloupáním.

Vážení přátelé, Fresh Pizzerie u Žáby byla minulý měsíc opět vykradena. Je tomu tak každý rok minimálně jednou. Správa domů s.r.o. sice z důvodu bezpečnosti vyměnila zárubně a dveře za dubové, ale následně provozovateli pizzerie nepovolila instalaci bezpečnostních kamer na fasádu domu. Důvod: "Provozovatel pizzerie je ve výpovědi." Provozovatel pizzerie ovšem dostává různé výpovědi bez udání důvodu již šestým rokem a do pravomocného rozhodnutí soudu je dle zákona potřeba na nájemní vztah pohlížet jako na platný. Bezpečnostní kamery mají chránit nejen majetek pizzerie, ale také majetek města - městský dům. Tvrdošíjné "NE" z vedení městské společnosti je tak v naprostém rozporu s §2 (2) zákona o obcích (Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.), s §38 (1) zákona o obcích (Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.) a především s §38 (2) (Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,[15] pokud tento zákon nestanoví jinak.). Tuto informaci předávám zastupitelům města, o jejich reakci Vás budu informovat. Váš Ladislav Vrabel

 

Fresh Pizzerie u Žáby otevře přezahrádku - bez povolení

 

- Fresh Pizzerie u Žáby příští týden otevře předzahrádku. Povolení jsme opět nedostali. Bez jakéhokoliv odůvodnění a přestože nám městská vyhláška v souladu se zákonem zaručuje právo mít předzahrádku jako jakákoliv jiná restaurace.

- Nejvyšší správní soud označil "vyklizení předzahrádky" 1. 8. 2012 za nelegální, leč město na svých webových stránkách v rubrice "na pravou míru" stále lže o tom, že byl zákrok v souladu s právem. Předzahrádka dodnes nebyla vrácena.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/na-pravou-miru/stranky/vyklizeni-predzahradky-na-piaristickem-namesti.aspx

Město opět zahajuje sezonu předzahrádky diskriminací provozovatele Fresh Pizzerie u Žáby

Vážení přátelé, město zastoupené Vladimírou Hruškovou nevyhovělo žádosti o pronájem pozemku pro naší předzahrádku. Bez udání důvodu. Ladislav Vrabel

Read more: Město opět zahajuje sezonu předzahrádky diskriminací provozovatele Fresh Pizzerie u Žáby

Pokuta 2 500,- za pětiminutové zásobování v době určené pro zásobování? Denní realita.

Dva tisíce pět set korun českých pokuta za zastavení na dobu pěti minut pro zásobování provozovny v době od 19:18 do 19:23, tedy v době vyhrazené pro zásobování? Nemožné? Naopak. Má každodenní realita v Českých Budějovicích. Magistrát ve spolupráci s městskou policií nejprve zrušil místo pro zásobování před Fresh Pizzerií u Žáby a následně mne městská policie pokutuje pokaždé, když před pizzerií zastaví můj automobil. Tato situace trvá více než rok. Dokumenty v článku. Ladislav Vrábel

Read more: Pokuta 2 500,- za pětiminutové zásobování v době určené pro zásobování? Denní realita.

Proč doopravdy končí hokejový klub v Budějcích?

Vítkovice, Plzeň, Pardubice, či Brno přenechaly své hokejové haly do správy hokejovým klubům. Společnost ČEZ pak za jméno "ČEZ ARÉNA" platí každému z klubů okolo dvanácti milionů ročně, v Brně je to sázková kancelář Kajot, kde se hovoří o přibližně čtrnácti milionech ročně za jméno KAJOT ARÉNY (přesná čísla k dispozici nemám, ale podle odborníků z branže jde o částky od 10 do 15 milionů ročně). V Budějovicích projevila o jméno hokejové haly zájem společnost ČEZ a společnost E-on (neoficiálně). Otázka tedy zní: "Proč radní města prodávají Budvaru jméno a práva na hokejovou halu za částku dva miliony korun za rok, když jim energetický koncern může zaplatit za stejnou dobu za jméno haly deset milionů korun ročně, i více?"

 

Tato smlouva o užívání jména Budvar arény, reklamních ploch uvnitř Budvar arény a závazku točit v Budvar aréně pouze budvarské pivo je vlastně velmi podobná smlouvě s firmou Bit Servis. Opět se odvolává na opci sjednanou ve smlouvě předchozí a opět ekonomicky poškozuje městský rozpočet. Tentokrát v řádu desítek milionů. Celou smlouvu najdete zde:  https://docs.google.com/file/d/0BwjAGgH9swRHYkxza29lMnZITVU/edit?usp=sharing

Read more: Proč doopravdy končí hokejový klub v Budějcích?

Do vězení za Bit servis s Thomou také Jelen, Popelová, Vodička, Kuba, Tetter, Kábele, Kocar, Procházka, Menzelová a Trešlová

Po důkladném pročtení smlouvy s Bit servis a dodatků ke smlouvě č.1 a č.2 jsem došel k těmto názorům:

1) Primátor Thoma se nedopustil trestného činu tím, že by měl obejít radu města svým podpisem bez jejího souhlasu.

2) Radní města schválili smlouvu, jíž mělo a pravděpodobně došlo k finančnímu poškození města.

3) Radní Českých Budějovic obešli zastupitelstvo města v zákonných pravomocích obou orgánů města.

 

Jsem si vědom závažnosti těchto třech vyjádření, pokusím se je postupně vysvětlit.

Read more: Do vězení za Bit servis s Thomou také Jelen, Popelová, Vodička, Kuba, Tetter, Kábele, Kocar,...