MAFIEvKRAVATACH.cz

Korupce vládne politice

Sunday, Jul 21st

Last updateSun, 12 May 2024 7pm

Fresh Pizzerie u Žáby

13 kontrol za půl roku, aneb podnikání s magistrátem.

Tajemník magistrátu České Budějovice

ing. Zdeněk Řeřábek

Nám. Přemysla Otakara II. č. 1

České BudějoviceV Českých Budějovicích, 7. 7. 2019Vážený pane tajemníku,

 

jsem jednatelem společnosti Pizza Originala CB s.r.o., kterážto se stala krátce poté, co jsem před osmi měsíci převzal řízení této společnosti, terčem nebývalého počtu kontrol státních institucí, a to z podnětu Magistrátu města v Českých Budějovicích.

 

 1. Konkrétně byla naše provozovna kontrolována a pokutována neúměrně vysokou pokutou za nesrovnalosti v označení provozovny Živnostenským úřadem, spadajícím pod Magistrát města České Budějovice před cca. dvěma měsíci.

 2. Byla kontrolována Krajskou hygienickou stanicí na podnět Magistrátu města České Budějovice před několika měsíci. Nyní Magistrát Města posílá nový podnět ke kontrole, přestože předchozí kontrola byla ukončena s tím, že je v provozovně všechno v pořádku!

 3. Byla kontrolována Potravinářskou inspekcí (v posledním roce již dvakrát) opět na základě podnětu z Vašeho úřadu,

 4. Je kontrolována důstojníky z Hasičského záchranného sboru Českých Budějovic, kontrolní řízení právě probíhá.

 5. Byla kontrolována Stavebním úřadem před třemi měsíci. Stavební úřad v současnosti ukládá povinnost další kontroly v tomto týdnu, přestože poslední kontrola shledala, že je vše v pořádku. To je již druhá kontrola v průběhu posledního půlroku.

 6. Bude kontrolována v tomto týdnu Odborem životního prostředí Magistrátu Města České Budějovice na nakládání s odpady.

 7. Byla v minulém týdnu kontrolována Cizineckou policií, ukázalo se, že bezdůvodně.

 8. Byla kontrolována Městskou policií takřka denně s tím, že mi strážníci městské policie řekli, že mají nařízeno jet k naší provozovně na kontrolu každé dvě hodiny a tento příkaz dle vyjádření strážníků městské policie přišel z Magistrátu města České Budějovice.

 9. Byla kontrolována dalšími úřady, na které si teď z hlavy nevzpomínám...

 

Dále jsem zjistil, že Váš úřad podal písemně 17. 6. 2019 podnět ke kontrole naší společnosti též:

 

 1. Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích

 2. Inspekci práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

 3. Inspektorátu České obchodní inspekce pro Jihočeský kraj a VysočinuChtěl bych se tímto zeptat, jaký je oprávněný důvod k opakovaným podnětům ke kontrolám výše uvedených státních institucí?S pozdravemLadislav Vrabel

 

Pizza Originala CB s.r.o.

jednatel

 

FRESH PIZZERIE U ŹÁBY UKONČILA PROVOZ

Vážení přátelé,

bývaly doby, kdy tajemník magistrátu denně obcházel noční bary a restaurace v Českých Budějovicích. Pak přišly doby, kdy už se neodvažoval poroučet si o třetí hodině ranní polévku pod pohrůžkou nepovolení předzahrádky. Nyní se tajemníkovi magistrátu podařilo dílo velké. Po šesti letech zlikvidoval podnik svého souseda, jenž se odmítl podvolit zaběhlým mocenským způsobům.

V pondělí 20. 10. 2014 byla Fresh Pizzerie u Žáby po devíti letech provozu a po šesti letech soudních sporů uzavřena na základě rozhodnutí soudu, který rozhodl, že Statutární město má právo vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu, ať už k výpovědi vedlo cokoliv a ač měla smlouva ujednány výpovědní důvody, které nebyly naplněny. K pletichám v radě města soud odmítl přihlédnout, dobré mravy soud odmítl hodnotit. Těžko říci jak naroste panu Řeřábkovi pocit všemohoucnosti teď.

Děkuji všem, kteří jste nás podporovali a přeji vám v Českých Budějovicích hodně štěstí.

 

Ladislav Vrabel - bývalý majitel Fresh Pizzerie u Žáby

Soud rozhodl o vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby - bez možnosti odvolání

Vážení přátelé,

Zdeňkovi Řeřábkovi se konečně po šesti letech podařilo zlikvidovat Fresh Pizzerii u Žáby. Krajský soud definitivně potvrdil, že rada města měla právo vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu, a to i přesto, že se radní rozhodli na základě pomluvy ze strany strany tajemníka magistrátu, který má v radě města poradní hlas. Pizzerie má být vyklizena do třiceti dnů. Podnikání v městských prostorách tak opravdu závisí jen na libovůli radních a tajemníka magistrátu.


Děkuji všem, kteří nás po dobu šesti let (od začátku snah tajemníka magistrátu Zdeňka Řeřábka do vyklizení) podporovali.

Váš Ladislav Vrábel

Žádost o povolení k instalaci bezpečnostních kamer město "DOCELA POBAVILA"

O bezpečnostních kamerách Fresh Pizzerie u Žáby jsem vám již napsal. Na začátku dubna jsme požádali písemně společnost Správa Domů s.r.o. (rozuměj Jsme společnost stoprocentně vlastněná Statutárním městem a obchodujeme s majetkem města jako eseróčko, abychom obešli zákony určené pro obce) o povolení instalace kamer na fasádu domu. Dalo by se říct formalita - o bezpečnost a předcházení kriminalitě, o ochranu majetku města, čím je dům o kterém se bavíme, jde jak provozovateli pizzerie, tak Statutárnímu městu, jakožto správci majetku (zastupovanému již zmíněným eseróčkem, rozuměj - co je u obce podvod nebo krádež, je u eseróčka obchodním tajemstvím). Ale chyba lávky. JUDr. Toufar, jeden z nejschopnějších právníků ve městě (rozuměj - snažím se skrze soud vyklidit Vrábela z pizzerie, soudruhům z radnice již pět let říkám, že ještě tak dva měsíce...), to vidí jinak. Náš požadavek jej "DOCELA POBAVIL". Zároveň nám oznámil, že "v případě realizace budou tyto kamery neprodleně odstraněny a současně bude uplatněn nárok na náhradu škody". Mě z toho vyplývá ponaučení - chceš li hledat chytrou hlavu s doktorským titulem, obrať se na Správu domů. Tam jeden génius sedí. Po měsíci a půl, co se "docela bavil" tím, že chceme nainstalovat bezpečnostní kamery na opakovaně vykrádanou provozovnu, nám napsal dopis, ve kterém nám objasňuje, že jsme v roce 2009 dostali výpověď z nájmu a že je s námi od té doby vedeno řízení o vyklizení prostor.

 

Odpověď tajemníka magistátu Zdeňka Řeřábka na dopis

Vážený pane Vrabele, děkuji za e-mailovou zprávu, kterou jsem od Vás dne 13. 4. 2014 obdržel, stejně jako za přání v ní obsažené. Jde-li o Vámi popisovanou záležitost týkající se provozování pizzerie na Piaristickém náměstí, resp. o umístění restaurační předzahrádky na tomto místě, obávám se, že nejsem osobou, která by Vám v této věci mohla pomoci. Samosprávné záležitosti při správě veřejného majetku, resp. místních komunikacích ve vlastnictví města, zabezpečují příslušné odbory magistrátu, a to dle platných právních předpisů a v intencích daných usneseními příslušných samosprávných orgánů města.

Read more: Odpověď tajemníka magistátu Zdeňka Řeřábka na dopis

Město ve snaze o likvidaci Fresh Pizzerie u Žáby jedná o postavení lešení okolo domu na místě předzahrádky

Tajemník Řeřábek se před dvěma týdny po několika letech nastěhoval zpět do domu na Piaristickém náměstí. Čekal, až město "přidělí" byt, ze kterého jsem se odstěhoval, synovi sekretářky pana tajemníka. Osobní vztah paní sekretářky a tajemníka magistrátu, jejich údajné společné bydlení v minulém období a legálnost jejího "dosazení" do funkce sekretářky a také legálnost "dosazení" jejího syna do vedoucí funkce na odboru města si necháme na jindy, teď Vám v krátkosti popíšu snahy posledních dní. Na magistrátu došlo k jednání o tom, jak zajistit, abychom na Piaristickém náměstí letos neměli předzahrádku. Na stůl se dostala i možnost postavit okolo domu lešení a předstírat opravu domu, jenž má takřka novou fasádu. Tuto informaci mám potvrzenou jak od úředníka odboru dopravy, který nás má na starost, tak od náměstka primátora Jocha. Zatím jsme ale ve fázi počáteční. Nejprve mě odbor správy veřejných statků a odbor dopravy vyzval k okamžitému vyklizení předzahrádky s tím, že nedovoleně zabíráme MÍSTNÍ KOMUNIKACI - PIARISTICKÉ NÁMĚSTÍ. Pokud okamžitě neodstraníme předzahrádku, bude odstraněna odborem dopravy na naše náklady. Na mou námitku, že v pasportu komunikací (jediném relevantním dokumentu) je na Piaristickém náměstí vyznačena čarou místní komunikace - chodník, který je i vyznačen jinou dlažbou a do toho zahrádka nezasahuje, mi bylo úředníkem sděleno, že pokud budu trvat na svém, pro úřad není problém, aby byl pasport komunikací přemalován a on aby vydal správní rozhodnutí o tom, že celé Piaristické náměstí je místní komunikací. Zároveň mě ubezpečil, že nebudu účastníkem řízení, takže se k tomu nebudu moci vyjádřit. Aby mi zlepšil náladu udělil mi pokutu Kč 200 000,-, slovy dvě sta tisíc korun, za to, že jsem se měl dopustit stejného v minulém roce, tedy neoprávněného záboru místní komunikace. Dodal, že to bylo na přímý příkaz vedoucího odboru dopravy Mráze,

 

Foto: uprostřed výřezu z pasportu komunikací vidíte zelené čáry ve tvaru ypsilon - místní komunikaci na Piaristickém náměstí. Naše předzahrádka do ní nezasahuje.

 

Read more: Město ve snaze o likvidaci Fresh Pizzerie u Žáby jedná o postavení lešení okolo domu na místě...