MAFIEvKRAVATACH.cz

Korupce vládne politice

Tuesday, Jun 25th

Last updateSun, 12 May 2024 7pm

Uncategorised

Stavební úřad vykoná státní dozor a kontrolní prohlídku stavby

Stavební úřad zahájil státní dozor a kontrolní prohlídku stavby Pizza Originala. Co k tomu dodat?

 

Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš
Stavební ú
řad
Kn
ěžská 19

370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz

Značka: SU/6583/2020 Fk Vyřizuje:
Č. j.: SU/6583/2020-3 Ing. Petra Fikotová

Viz rozdělovník:

Tel.: E-mail:
386804039 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Datum: 18.11.2020

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad
nám. P
řemysla Otakara II, č. 1/1

Oznámení vykonání státního dozoru a kontrolní prohlídky stavby

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“), podle ustanovení § 171 odst. 1 stavebního zákona provede ve věci

prošetření stavebních úprav v prostorách provozovny Pizza Originala, na adrese Otakarova 1767/32, Č. Budějovice

Read more: Stavební úřad vykoná státní dozor a kontrolní prohlídku stavby

Živnostenský úřad zahájil kontrolu Originaly tři týdny po otevření.

Živnostenský úřad zahájil kontrolu Originaly tři týdny po otevření. Co k tomu dodat? Možná by byl čas zveřejnit nahrávku vedoucí živnostenského úřadu paní Jeřábkové, která si stěžovala, že jí tajemník magistrátu volá večer domů, aby s ní probíral nutnost kontroly podniku p. Vrabela. Nejdříve se ale pozeptáme, kolikrát že vlastně živnostenský úřad kontroloval provozovny pana Vrabela za poslední roky. Bylo to mnohokrát.

 

Č. j.:
Sp. značka:

Vyřizuje: Telefon: Fax:

Ž/7906/2020/LH/1035599/7 Ž/7906/2020/LH/1035599

Mgr. Lada Hamerníková 386802716
386802750

Oznámení o zahájení kontroly

Magistrát města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, Vám

oznamuje,

že zahajuje kontrolu Vaší podnikatelské činnosti

Read more: Živnostenský úřad zahájil kontrolu Originaly tři týdny po otevření.

Hasiči kontrolují Pizza Originala s rouškou pod nosem.

Na Štědrý den jsem pracoval. Proč? Protože jsme se rozhodli, že uděláme oběd každému hasiči, který na Štědrý den pracuje. A co udělali hasiči? Přišli k nám do provozovny na kontrolu a dali nám 16 000,- Kč pokutu za to, že jsme neměli samolepkou označený hlavní uzávěr vody, u plynové bomby jsme neměli samolepku “nebezpečí výbuchu” a hasicí přístroj neměl okolo sebe řetízek. Prý by mohl spadnout, kdyby do něj někdo kopl. Tenhle příběh se stal ještě na Branišovské, když jsme měli provozovnu na SK Pedagog.

Teď jsme po půl roce pauzy otevřeli novou provozovnu v Otakarce a hádejte, kdo k nám přišel na kontrolu po dvou týdnech provozu?

Právě ti dva hasiči, co nám dali pokutu 16 000,- na dobrýden - jeden, ten s tím úsměvem "dneska Vám dám pokutu ještě vyšší" zřejmě přišel rozsévat kromě veřejného dobra také kapénky svého zářivého nitra.

 

Read more: Hasiči kontrolují Pizza Originala s rouškou pod nosem.

Po dvou týdnech provozu kontrola z ČOI

Po dvou týdnech provozu nové pizzerie Originala nás navštívila na kontrolu Česká obchodní inspekce. Dámy byly celkem fajn, jen když jsme začali dokumentovat průběh kontroly, jedna z nich začala křičet, že na nás zavolá policii a poté šla telefonovat ven. No a pak si to asi nějak rozmyslela, či co, tak jsme se rozloučili v zásadě v dobrém. Sice jsem měl plnou lištu objednávek lidí, kteří čekali na jídlo, ale kvůli státní správě prostě musí čekat celý personál restaurace i hosté.

 

 

 

Překvapilo mě, že máme kontroly i v době nouzového stavu. Tato konkrétně byla zaměřená na vydávání účtenek hostům. Zvláštní, že právě u nás, když my dáváme účtenku každému, ale jistě je to velmi zásadní a důležitá záležitost k vytvoření dalších kontaktů mezi lidmi v době pandemie a další neodkladná a nesmírně prospěšná práce státní správy!

 

SK Pedagog násilně bez rozhodnutí soudu vyklízí podnik Pizza Originala

Denně potkávám známé, kteří se mě ptají na ukončení provozu Pizza Originala. Dnes na STK a v Datartu, včera na pokladně v Makru... Napíšu Vám tedy, jaký byl vlastně důvod k neplánovanému uzavření pizzerie ze dne na den. Chronologii sporu v SK Pedagogu jsem popsal zde:http://forum.ceske-budejovice.cz/index.php/component/content/article/1631-tajemnik-magistratu-je-spojeny-s-sk-pedagog-ve-vci-vypovdi-z-najmu-pizzerii-originala.html, a to až do doby podání žaloby na neplatnost výpovědi ze strany Pizza Originala k soudu. To ještě Pizza Originala provozovala podnikatelskou činnost. V SK Pedagogu vznikla na podzim 2019 opozice vůči předsedovi klubu Přemyslu Horákovi (ODS). Kontrolní komise SK Pedagogu ve své výroční zprávě na začátku roku 2020 popsala několik vážných sporů manželů Horákových s různými sportovci, členy sportovního klubu, nájemci a třetími osobami.

 

 

 

Read more: SK Pedagog násilně bez rozhodnutí soudu vyklízí podnik Pizza Originala

Bude místo sportovního klubu Pedagog další ubytovna?

Sportovní klub Pedagog má v tuto chvíli dva předsedy - Přemysla Horáka a Petra Váchu. Tento rozhovor je ze oficiální schůze zástupců SK Pedagogu a na zvukovém záznamu je řeč právě o možné budoucnosti sportovního klubu. Pro poslech zkopírujte link nebo klikněte na obrázek.

https://www.youtube.com/watch?v=uOO2tyhqS9g&feature=youtu.be