MAFIEvKRAVATACH.cz

Korupce vládne politice

Sunday, Jul 21st

Last updateSun, 12 May 2024 7pm

Stráský bojuje s přeludem

V národním parku se dějí divné věci. Bojuje se z kůrovcem, který tam skoro není. Bojuje se s větrnými mlýny. Tak např v oblasti Prášily měli  ke 4. květnu tohoto roku 4 kubíky (což jsou zhruba 4 stromy) napadené kůrovcem (to je zjištění zaevidované v lesním informačním systému, který vede sama Správa NP Šumava). A vytěžili jich 458 ( ve jménu boje proti kůrovci) . V UP Srní to bylo 10 kubíků a následují týden se vytěžilo 715 kubíků kůrovcového smrkového dříví, ve Stožci bylo 10 kubíků kůrovcového dříví a vytěžilo se 742 kubíků. „Nejlepších“ výsledků ovšem dosahují na UP České Žleby. Tam se totiž nenašel ani jeden kůrovcový strom, přesto se ale tam v týdnu od 4.5. do 11.5. 2012 zpracovalo 890 kubíků kůrovcového dříví!

Tedy celkově na všech úsecích (i těch nejmenovaných) bylo evidováno 42 kubíků kůrovcem napadeného dříví a za týden vytěženo 3 350. Tedy zhruba stokrát víc. Je třeba ovšem říci, že tyto kácečky se konají v zásahových zónách a hlediska péče o národní park a z hlediska ochrany přírody k tomu není v zásadě námitek. Kdyby...

Kdyby totiž z toho nečouhalo jako šídlo z pytle, že se tady kácí nikoliv proto, aby se zasahovalo proti kůrovci, nikoliv proto, aby se nahrazovaly smrkové porosty, (které jsou v nižších polohách nepůvodní) přirozenými porosty, ale pro peníze. A nač park potřebuje peníze ? No přece na ochranu přírody, že . A nebo na něco jiného, pane Stráský? No ještě že tam máte kůrovce, jinak by se na TO ty peníze blbě sháněly.

 

Autor: Mojmír Vlašín - Zabývám se ochranou přírody a tento obor učím na Masarykově unversitě v Brně. Jsem členem dvou redakčních rad environmetálně orientovaných časopisů (Veronica a Sedmá generace) a tak se i ve svém blogu věnuji této tématice s přesahy do sociologie a politologie.

 

Zdroj: vlasin.blog.iDNES.cz