MAFIEvKRAVATACH.cz

Korupce vládne politice

Sunday, Jul 21st

Last updateSun, 12 May 2024 7pm

Mají kmotři radost z ředitele NPŠ Stráského?

NPŠ:Vlevo je ČR, vpravo SRN

Dnes je tomu přesně rok ode dne, kdy ministr Tomáš Chalupa oznámil, že novým ředitelem NP Šumava nejmenuje nikoho z konkursu.

14.únor 2012 - 06:12

Jmenoval předsedu komise Jana Stráského, přestože nesplňuje odborné požadavky pro uchazeče ve výběrovém řízení.

Ekologické Hnutí Duha zpracovalo přehled nejvýznamnějších kroků a rozhodnutí, jež Jan Stráský za uplynulý rok ve funkci učinil,

většinou v součinnosti s Jiřím Mánkem, kterého jmenoval svým náměstkem a jemuž má podle Hnutí Duha  v budoucnu funkci předat:

 

·7. března 2011 Jan Stráský oznámil, že rozpustí vědeckou sekci Rady národního parku. Čtrnáct ze šestnácti vědců na členství v této radě okamžitě rezignovalo.

 

·Březen 2011: Jan Stráský odmítl přijmout Diplom Rady Evropy za vzorně spravované chráněné území. Součástí Diplomu by totiž byly podmínky pro jeho udržení, kde by se ředitel musel zavázat, že bude nadále dodržovat pravidla běžná v evropských národních parcích.

 

·Konec března: Jan Stráský předložil plán razantního zmenšení území, která jsou v národním parku ponechána přírodě. Těžit se podle něj mělo začít například v Modravských slatích, v oblasti Ptačího potoka, v Černohorském močálu, v kaňonu Křemelné, kolem Vysokých Lávek a v Hůreckých slatích, na Smrčině, Hraničníku a řadě dalších unikátních míst s divokou přírodou. Návrh vyvolal mezinárodní skandál. Ministr Chalupa později tento plán seškrtal. Ačkoliv nikdy neprošel posouzením, zda a jak poškodí vzácnou přírodu, které vyžaduje zákon, začalo se podle něj v parku později skutečně kácet. V některých cenných místech zastavila těžbu Česká inspekce životního prostředí (například na Smrčině), jinde veřejnost (Ptačí potok). ČIŽP vede řízení o udělení pokuty (na základě oznámení Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické a dalších odborníků).

 

·19. dubna: Jan Stráský začal v národním parku ilegálně používat chemii – nechal rozmístit otrávené kmeny, které ovšem hubí nejen kůrovce, ale také ostatní hmyz a při chybném umístění mohou otrávit i vodní zvířata. Zákon použití takových chemických látek v národním parku zakazuje a Jan Stráský neměl speciální povolení, které by použití jedovatých pesticidů navzdory zákazu umožnila. ČIŽP vede řízení o udělení pokuty.

 

·Duben: Jan Stráský začal používat také metodu tzv. živých lapáků – lákat kůrovce na zdravé stromy, které pak nechal vytěžit. Na základě výzvy ČIŽP tento postup v červnu zastavil.

 

·Začátek května: Jan Stráský vykácel kolem cest v území ponechaném přírodě všechny suché stromy a většinu jich nechal vyvézt a prodat. Turisté přišli o možnost pozorovat kolem cest divokou přírodu a ČIŽP vede řízení o udělení pokuty správě parku.

 

Září: Jan Stráský ze správy parku vyhodil – a zrušil místa – mnoha kvalifikovaných odborníků, kteří dělali v národním parku například výzkum zvířat, připravovali odborné podklady pro péči o přírodu, bránili černým stavbám a měli na starosti služby turistům.

 

Citáty Jana Stráského:

„Kvůli trapnému rámci legislativních možností nemůžeme postupovat čistě racionálně. Nemůžeme zasahovat tak, jak bychom chtěli. Některé druhy ohrožených rostlin naše zásahy nesnesou nikdy, tetřev v určitém období taky ne…" (http://zpravy.ihned.cz/c1-53193170-klaus-nejvetsim-nebezpecim-pro-sumavsky-park-jsou-aktiviste)

 

"Bavím se jenom s lidmi, kteří uznávají, že je kalamita, pač jinak to nemá smysl..." (beseda v domě OSN 8.9.2011, http://soundcloud.com/mojzis/diskuse-o-sumave-dum-osn-08-09)

 

„Musíme se zamyslet nad krizovým plánem, který po určitou dobu a na určitých místech nebude vůbec brát vážně zákon o ochraně přírody...“ (Právo,15. 2 .2011 )

 

„Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami.“ (Deník, 19. 7. 2011 - http://m.denik.cz/mobile/denik/clanek/1277050)

 

„Tady je třeba udělat ten velmi nepopulární řez a vzít kůrovci potravu předem. Neboli kácet zdravý les.”  (Lidové noviny, 12. 3. 2011, http://www.silvarium.cz/zpravy-z-lesnictvi/strasky-na-boj-o-sumavu-mam-rok)

 

Další citáty Jana Stráského jsou k pobavení a zamyšlení návštěvníků parku ztvárněny ve skulptuře rozcestníku v Prášilech. Námět, koncept a realizace ing. arch. Ivan Adam, spolupráce Tomáš Hauser,  autentické citáty Jan Stráský, texty Josef Váchal:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.195089463888417.51315.149520861778611&type=1

 

A jak okomentoval činnost Jana Stráského Jaromír Bláha z Hnutí Duha?"

„Jedním slovem: umanutec, který nepochopil, co je národní park. Jan Stráský je státní úředník, který otevřeně říká, že se nehodlá zdržovat dodržováním nějakých zákonů – a také podle toho postupuje. Znám řadu ředitelů národních parků u nás nebo v jiných evropských zemích, ale Stráský nemá obdoby. Během roku stihl seškrtat důležité služby pro turisty, devastovat vzácnou přírodu, ilegálně rozmístit zakázané chemické pasti u turistických stezek a vyházet špičkové odborníky. Tím, co dělá, systematicky popírá smysl existence národního parku. Kmotři a developeři z něho musí mít velikou radost.“

 

(vma, foto: arch.)

 

 

Související zprávy:

Na Šumavě je opět možné sledovat jeleny

Hnutí Duha provede pralesy a holinami na Šumavě

Na Modravě se sešli odpůrci ekologů

Hnutí Duha se odvolalo proti rozhodnutí soudu

Hnutí Duha nabízí Stráskému 35 lezců

Na Šumavě ekologická výchova hravě a v pohybu