MAFIEvKRAVATACH.cz

Korupce vládne politice

Sunday, Jul 21st

Last updateSun, 12 May 2024 7pm

Šok: Umělci nabízejí, že koupí urny s popelem

V Českých Budějovicích se něco děje. Včera večer jsem se potkal s jedním členem PodeBalu a chvíli jsme si povídali. Petr Motyčka byl celkem překvapen silnou reakcí českobudějovické veřejnosti na tuto výstavu. Přitom šok a zasažení hlubokých pocitů je právě tím, o co mnohým současným umělcům jde. Jak už jsem napsal v předchozím článku, výstava jako taková je z velké části složená z hesel spojených s úmrtími. Tato hesla ovšem nejsou výplodem mysli umělecké skupiny PodeBal,

ovšem titulními nadpisy novinových článků. Všechna hesla vyprodukoval jeden konkrétní bulvární časopis (noviny). Umělci podali v jihočeském Deníku také inzerát na výkup uren s popelem zesnulých. Sám pan Motyčka mi řekl, že v hloubi srdce doufá, že se nenajde nikdo, kdo by byl něčeho takového schopen, ale uvidíme. V podstatě jde o sociální průzkum na úrovni vyjádření současného konceptuálního umění. Je jasné, že smrt je v naší materialistické společnosti naprosto tabuizovaným tématem. Sám jsem snad nikdy v životě nejen že neviděl nikoho zemřít, ale ani jsem neviděl žádného zesnulého. Přitom smrt je jediná jistota, kterou zažije každý z nás, jediná věc, kterou zažije i jakýkoliv náš blízký, rodinný příslušník, přítel a dokonce i naši rodiče a naše děti. Smrt je něčím naprosto nezbytným a přirozeným z hlediska života, ovšem také jediným problémem, se kterým se nedokázala vyrovnat naše materialistická náboženská idea. I možná proto se tak moc bojíme o smrti mluvit a odsuzujeme každého, kdo naši bázlivost nesdílí. Výstavu mohu opravdu jen doporučit a Galerii současného umění děkuji. V Českých Budějovicích se opět něco děje. Něco zajímavého, něco, co probouzí hluboké pocity a v dnešních vánočních svátcích, převážně prostoupených reklamními kampaněmi firem, které se nám snaží prodat jako vánoční dárek cokoliv, od pěny na holení pro nový automobil, nás také nutí se zamyslet nad nejhlubšími tématy našeho života, otevírá naše sociální pochopení sdílení společného veřejného prostoru a naznačuje kontrast morálky versus moralizování.

Ladislav Vrábel

 

Českobudějovický deník

 

Zdroj: http://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/sok-umelci-nabizeji-ze-koupi-urny-s-popelem.html

 

Šok: Umělci nabízejí, že koupí urny s popelem

České Budějovice /AKTUALIZOVÁNO/ - Jde o sociální experiment, tvrdí skupina Pode Bal. Jejich jednání je ale protizákonné

včera 17:45aktualizováno dnes 9:31

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Autor: DENÍK/Vlastimil Leška

Od středy do 2. ledna 2011 se vkrajském městě vykupují urny s popelem zesnulých. Za prvních deset kusů nabízí umělci z výtvarné skupiny Pode Bal 500 korun. Jde o součást jejich výstavy v budějovickém Domě umění. Ministerstvo životního prostředí však takový obchod zakazuje ve svévyhlášce z loňského ledna.

Trojice z Pode Balu nazvala svou výstavu Bohdanka bude o Vánocíchbez tatínka a výkup uren označuje za sociální experiment. Urny koupí v Domě umění pouze od lidí, kteří se prokážou občanským průkazem a předloží kopii úmrtního listu.

„Napadlo nás, co udělá ve veřejném prostoru taková nabídka, která je trochu nehorázná, trochu nemorální a trochu nezvyklá. Je v ní otázka hodnoty vzpomínky, dostává se do toho motiv posvátna a komerce,“ vysvětlil jeden z členů Pode Balu Michal Šiml s tím, že zatím neví, jak by s urnami naložili.

Jejich záměr budí pochopitelně rozporuplné reakce. Například ředitelce budějovického krematoria Kateřině Vrbové se vůbec nelíbí.

„Jestli někdo prodá svého tatínka, tak to asi nikdo neovlivníme, ale určitě se mi to nelíbí. U nás se kradou pouze měděné obaly, urničky nám tu zatím zůstávají, s tímhle jsme se absolutně nesetkali. Je možné, že někteří by za úplatu ostatky i ukradli, ale lidé spíš nechtějí zaplatit uložení urny, tak nám tady tu urničku nechají ležet,“ reagovala Vrbová.

Hlavním problémem je, že podle ministerstva životního prostředí by se Pode Bal, pokud by urny vykoupil, dostal do střetu se zákonem. Ve vyhlášce z 1. ledna 2009 se zakazuje vykupovat od fyzických osob předměty pietního a bohoslužebného charakteru, například pohřební urny nebo součásti náhrobků a pomníků.

Ne u všech ale způsobil nápad zděšení. Například literární historik Martin Putna ho ocenil. „Popel předků je jedna z mála opravdu posvátných věcí na tomto světě. Ovšem tato vpravdě šílená akce Pode Balu je geniálním upozorněním na to, že lidem často už nic posvátného není. Je to extrémní provokace, ale mám raději extrémní provokace než nudu a pokrytectví.“

Rozpaky i pobouření budí v Českých Budějovicích aktivita výtvarníků. V rámci výstavy v Domě umění hodlají vykupovat urny s popelem zesnulých.

Ne u všech ale způsobil nápad umělců zděšení. Například literární historik Martin Putna ho ocenil pozitivně. „Popel předků je samozřejmě posvátný, je to jedna z mála opravdu posvátných věcí na tomto světě. Ovšem tato vpravdě šílená akce Pode Balu je geniálním upozorněním na to, že lidem často už nic posvátného není. Je to extrémní provokace, ale mám raději extrémní provokace než nudu a pokrytectví,“ okomentoval výkup Putna.

Hlavním problémem kontroverzního záměru je to, že podle ministerstva životního prostředí by se Pode Bal, pokud by urny opravdu vykoupil, dostal do střetu se zákonem. V ministerské vyhlášce z 1. ledna 2009 se zakazuje vykupovat od fyzických osob předměty bohoslužebného nebo pietního charakteru, například pohřební urny či součásti náhrobků a pomníků.

Poukazuje na to Martina Pavelková, doktorandka na katedře teologické a sociální etiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity. „Úcta k zemřelým je výrazem kulturní vyspělosti každé země. Měli bychom ve vlastním zájmu dbát o zachování paměti minulosti, bez níž nelze dost dobře hledět do budoucnosti. Potenciálním obchodem s ostatky pozůstalých se tedy člověk zpronevěřuje především sám sobě,“ míní žena, jejímž oborem je lékařská etika.

Ani možným konfliktem s legislativními předpisy ale její výhrady k počinu výtvarníků nekončí. „Právo je minimum morálky, a tak naše péče o důstojné zacházení s ostatky zesnulých by se neměla omezit jen na neobchodování s těmito předměty, nýbrž měla by se realizovat i ve vynakládání prostředků na úpravu pietních míst a hřbitovů jako míst osobní nebo i národní paměti,“ dodává Martina Pavelková.

Za morbidní a nehumánní považují výkup uren i obyvatelé krajského města. Při rychlém průzkumu jejich mínění ale redaktoři Deníku narazili i na podnikavce, kteří by se dokázali, nebýt poměrně vysoké pořizovací ceny schránek a nízké výkupní ceny, elegantně vykroutit i z rozporu mezi etikou a šancí přijít kpenězům. „Šlo by přece přijít s občankou, úmrtním listem někoho z rodiny i urnou, do které bych nasypal popel z kamen,“ uvažoval žertem muž středních let, jenž si nepřál zveřejnit své jméno.

Co říká legislativa

ZÁKON 256/2001 Sb.,
O POHŘEBNICTVÍ

Tento předpis nařizuje zacházet s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.

§ 4
Přestupku se dopuští ten, kdo zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Lze mu uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

ZMĚNA ZÁKONA Č. 140/1961 Sb., TRESTNÍ ZÁKON,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


§ 202a – Hanobení lidských ostatků
(1) Kdo bez povolení otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Od 1. ledna 2009 je zakázáno vykupovat od fyzických osob předměty bohoslužebného nebo pietního charakteru (například pohřební urny či součásti náhrobků a pomníků), umělecká díla a jejich součásti (například sochy), průmyslová zařízení a jejich části či předměty veřejně prospěšného charakteru, tedy dopravní značení, kanálové mříže, elektrické kabely a podobně.